Usage Statistics for www.kgv-guntramsdorf2011.at

Summary Period: December 2014
Generated 01-Jan-2015 04:15 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 19415
Total Files 18649
Total Pages 19047
Total Visits 2000
Total KBytes 1883000
Total Unique Sites 642
Total Unique URLs 73
Total Unique Referrers 2406
Total Unique User Agents 326
. Avg Max
Hits per Hour 26 93
Hits per Day 626 1164
Files per Day 601 1139
Pages per Day 614 1150
Sites per Day 20 81
Visits per Day 64 158
KBytes per Day 60742 118776
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.05% 18649
Code 206 - Partial Content 0.03% 5
Code 302 - Found 0.55% 107
Code 304 - Not Modified 0.19% 36
Code 404 - Not Found 3.18% 618

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 867 4.47% 854 4.58% 854 4.48% 69 3.45% 29 4.52% 83125 4.41%
2 716 3.69% 691 3.71% 701 3.68% 70 3.50% 30 4.67% 70186 3.73%
3 1095 5.64% 1070 5.74% 1081 5.68% 63 3.15% 28 4.36% 116984 6.21%
4 1164 6.00% 1139 6.11% 1150 6.04% 80 4.00% 44 6.85% 118776 6.31%
5 852 4.39% 833 4.47% 844 4.43% 52 2.60% 28 4.36% 87424 4.64%
6 756 3.89% 716 3.84% 749 3.93% 88 4.40% 41 6.39% 72609 3.86%
7 944 4.86% 923 4.95% 934 4.90% 55 2.75% 25 3.89% 95862 5.09%
8 420 2.16% 373 2.00% 398 2.09% 78 3.90% 54 8.41% 31581 1.68%
9 544 2.80% 532 2.85% 539 2.83% 55 2.75% 23 3.58% 50427 2.68%
10 498 2.57% 485 2.60% 489 2.57% 46 2.30% 20 3.12% 46064 2.45%
11 1050 5.41% 1013 5.43% 1024 5.38% 73 3.65% 38 5.92% 105985 5.63%
12 1140 5.87% 1109 5.95% 1132 5.94% 53 2.65% 25 3.89% 114616 6.09%
13 1100 5.67% 1078 5.78% 1087 5.71% 63 3.15% 33 5.14% 109698 5.83%
14 587 3.02% 569 3.05% 576 3.02% 60 3.00% 31 4.83% 46842 2.49%
15 780 4.02% 768 4.12% 770 4.04% 38 1.90% 28 4.36% 85551 4.54%
16 873 4.50% 855 4.58% 862 4.53% 54 2.70% 24 3.74% 90300 4.80%
17 968 4.99% 945 5.07% 955 5.01% 31 1.55% 29 4.52% 102768 5.46%
18 481 2.48% 462 2.48% 468 2.46% 18 0.90% 20 3.12% 52183 2.77%
19 562 2.89% 523 2.80% 550 2.89% 28 1.40% 32 4.98% 57158 3.04%
20 587 3.02% 556 2.98% 576 3.02% 45 2.25% 34 5.30% 61385 3.26%
21 360 1.85% 335 1.80% 348 1.83% 37 1.85% 35 5.45% 36876 1.96%
22 243 1.25% 228 1.22% 234 1.23% 32 1.60% 28 4.36% 23704 1.26%
23 272 1.40% 204 1.09% 261 1.37% 51 2.55% 26 4.05% 20111 1.07%
24 227 1.17% 208 1.12% 214 1.12% 82 4.10% 41 6.39% 16164 0.86%
25 166 0.86% 151 0.81% 155 0.81% 71 3.55% 34 5.30% 16346 0.87%
26 302 1.56% 241 1.29% 285 1.50% 105 5.25% 44 6.85% 24110 1.28%
27 356 1.83% 342 1.83% 345 1.81% 116 5.80% 48 7.48% 35636 1.89%
28 512 2.64% 494 2.65% 501 2.63% 158 7.90% 81 12.62% 39583 2.10%
29 459 2.36% 440 2.36% 448 2.35% 118 5.90% 47 7.32% 31292 1.66%
30 321 1.65% 309 1.66% 312 1.64% 82 4.10% 48 7.48% 20175 1.07%
31 213 1.10% 203 1.09% 205 1.08% 57 2.85% 27 4.21% 19477 1.03%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 28 894 4.60% 28 868 4.65% 28 881 4.63% 2830 87736 4.66%
1 24 771 3.97% 24 752 4.03% 24 757 3.97% 2445 75808 4.03%
2 28 884 4.55% 26 835 4.48% 27 865 4.54% 2777 86084 4.57%
3 24 756 3.89% 23 722 3.87% 23 742 3.90% 2369 73435 3.90%
4 27 840 4.33% 25 795 4.26% 26 822 4.32% 2543 78831 4.19%
5 22 705 3.63% 21 678 3.64% 22 692 3.63% 2154 66777 3.55%
6 21 677 3.49% 19 607 3.25% 21 669 3.51% 1909 59176 3.14%
7 24 749 3.86% 23 722 3.87% 23 734 3.85% 2380 73778 3.92%
8 28 878 4.52% 27 861 4.62% 27 865 4.54% 2895 89739 4.77%
9 24 768 3.96% 24 749 4.02% 24 759 3.98% 2483 76974 4.09%
10 22 705 3.63% 22 684 3.67% 22 691 3.63% 2255 69891 3.71%
11 22 707 3.64% 21 675 3.62% 22 688 3.61% 2241 69482 3.69%
12 25 775 3.99% 23 715 3.83% 24 757 3.97% 2299 71270 3.78%
13 28 879 4.53% 27 840 4.50% 27 867 4.55% 2691 83408 4.43%
14 24 769 3.96% 24 758 4.06% 24 755 3.96% 2509 77786 4.13%
15 23 726 3.74% 22 699 3.75% 22 711 3.73% 2167 67191 3.57%
16 20 647 3.33% 19 610 3.27% 20 622 3.27% 1872 58023 3.08%
17 27 840 4.33% 25 797 4.27% 26 815 4.28% 2464 76387 4.06%
18 30 933 4.81% 29 909 4.87% 29 919 4.82% 2949 91428 4.86%
19 29 918 4.73% 28 885 4.75% 28 897 4.71% 2905 90053 4.78%
20 29 900 4.64% 28 878 4.71% 28 893 4.69% 2980 92367 4.91%
21 28 871 4.49% 27 846 4.54% 27 859 4.51% 2839 88020 4.67%
22 28 874 4.50% 27 846 4.54% 27 857 4.50% 2837 87953 4.67%
23 30 949 4.89% 29 918 4.92% 30 930 4.88% 2949 91406 4.85%

Top 30 of 73 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13846 71.32% 1609922 85.50% /stats/usage_201410.html
2 1520 7.83% 1020 0.05% /
3 951 4.90% 98406 5.23% /stats/usage_201401.html
4 847 4.36% 87498 4.65% /stats/usage_201412.html
5 734 3.78% 7139 0.38% /stats/
6 385 1.98% 42552 2.26% /stats/usage_201409.html
7 80 0.41% 8771 0.47% /stats/usage_201403.html
8 18 0.09% 1771 0.09% /stats/usage_201302.html
9 16 0.08% 1407 0.07% /stats/usage_201208.html
10 15 0.08% 1631 0.09% /stats/usage_201309.html
11 15 0.08% 1504 0.08% /stats/usage_201402.html
12 14 0.07% 1588 0.08% /stats/usage_201304.html
13 14 0.07% 1567 0.08% /stats/usage_201305.html
14 14 0.07% 1508 0.08% /stats/usage_201310.html
15 14 0.07% 1412 0.07% /stats/usage_201311.html
16 13 0.07% 1449 0.08% /stats/usage_201303.html
17 13 0.07% 1199 0.06% /stats/usage_201312.html
18 12 0.06% 1175 0.06% /stats/usage_201301.html
19 12 0.06% 1307 0.07% /stats/usage_201308.html
20 12 0.06% 1381 0.07% /stats/usage_201411.html
21 11 0.06% 1083 0.06% /stats/usage_201306.html
22 11 0.06% 1143 0.06% /stats/usage_201307.html
23 11 0.06% 876 0.05% /stats/usage_201405.html
24 9 0.05% 866 0.05% /stats/usage_201211.html
25 8 0.04% 860 0.05% /stats/usage_201209.html
26 8 0.04% 871 0.05% /stats/usage_201404.html
27 7 0.04% 764 0.04% /stats/usage_201212.html
28 6 0.03% 627 0.03% /stats/usage_201210.html
29 6 0.03% 659 0.04% /stats/usage_201407.html
30 5 0.03% 436 0.02% /stats/usage_201406.html

Top 10 of 73 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13846 71.32% 1609922 85.50% /stats/usage_201410.html
2 951 4.90% 98406 5.23% /stats/usage_201401.html
3 847 4.36% 87498 4.65% /stats/usage_201412.html
4 385 1.98% 42552 2.26% /stats/usage_201409.html
5 80 0.41% 8771 0.47% /stats/usage_201403.html
6 734 3.78% 7139 0.38% /stats/
7 18 0.09% 1771 0.09% /stats/usage_201302.html
8 15 0.08% 1631 0.09% /stats/usage_201309.html
9 14 0.07% 1588 0.08% /stats/usage_201304.html
10 14 0.07% 1567 0.08% /stats/usage_201305.html

Top 10 of 31 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1520 7.83% 651 36.23% /
2 847 4.36% 299 16.64% /stats/usage_201412.html
3 13846 71.32% 255 14.19% /stats/usage_201410.html
4 951 4.90% 191 10.63% /stats/usage_201401.html
5 734 3.78% 187 10.41% /stats/
6 385 1.98% 62 3.45% /stats/usage_201409.html
7 80 0.41% 43 2.39% /stats/usage_201403.html
8 13 0.07% 10 0.56% /stats/usage_201312.html
9 15 0.08% 10 0.56% /stats/usage_201402.html
10 18 0.09% 8 0.45% /stats/usage_201302.html

Top 10 of 31 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1520 7.83% 651 36.21% /
2 847 4.36% 298 16.57% /stats/usage_201412.html
3 13846 71.32% 255 14.18% /stats/usage_201410.html
4 951 4.90% 191 10.62% /stats/usage_201401.html
5 734 3.78% 190 10.57% /stats/
6 385 1.98% 62 3.45% /stats/usage_201409.html
7 80 0.41% 44 2.45% /stats/usage_201403.html
8 18 0.09% 12 0.67% /stats/usage_201302.html
9 12 0.06% 9 0.50% /stats/usage_201411.html
10 13 0.07% 8 0.44% /stats/usage_201312.html

Top 30 of 2406 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1332 6.86% - (Direct Request)
2 265 1.36% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
3 245 1.26% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
4 240 1.24% https://www.google.com/search
5 220 1.13% http://gravatar.com/beabathiparcyre
6 210 1.08% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
7 106 0.55% http://dressirovkacobak.ru
8 69 0.36% http://es.newjornal.ru
9 69 0.36% http://newjornal.ru
10 66 0.34% http://riw12.ru
11 66 0.34% http://videostrip.ru
12 64 0.33% http://mobi-wery.eu/
13 63 0.32% http://dwbase.com
14 60 0.31% http://medfordorthodontics.com
15 52 0.27% http://marishkabooks.blogspot.com/2014/12/average-page-ycip3ys-of-papers-for-guys.html
16 51 0.26% http://37avto.ru
17 48 0.25% http://gentlek.ru
18 48 0.25% http://sadovod-faq.ru
19 48 0.25% http://slavexpo.ru
20 48 0.25% http://spellboundpilgrim.ru
21 45 0.23% http://cinema-mix.ru
22 45 0.23% http://sip-forum.ru
23 45 0.23% http://tettis.ru
24 45 0.23% http://web-header.ru
25 45 0.23% http://zed-online.ru
26 42 0.22% http://body-max.ru
27 36 0.19% http://alternatio.org/
28 33 0.17% http://mysharedpdf2.blogspot.com/2014/11/my-first-post-abount-short-pdf-saying.html
29 27 0.14% http://www.extranet-fight-mg.eu/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login
30 24 0.12% http://datingnycfree330xno.soup.io

Top 20 of 245 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 0.80% http://asadv.ru/porno-snyatoe-na-telefon
2 2 0.80% http://newpornotube.ru/zoo-porno-roliki-smotret-besplatno-onlajn/
3 2 0.80% http://okoplaneti.ru/gruppovoe-porno-lesbiyanok-v-ofise
4 2 0.80% http://porno-fei.ru/otdalas-v-lesu
5 1 0.40% http://b-gs.ru/category/tancuyut-striptiz
6 1 0.40% http://b7i.ru/anal-v-masle-dlya-shikarnoj-figuristoj-shalavy
7 1 0.40% http://b7i.ru/dvoe-ebut-provinivshuyusya-gimnazistku
8 1 0.40% http://b7i.ru/konchayut-v-pisyu-srazu-dva-chlena-odnu-dyrku
9 1 0.40% http://b7i.ru/lesbi-massazh-video-s-orgazmami-trex-suchek
10 1 0.40% http://b7i.ru/ment-natyagivaet-zaklyuchennuyu-shlyuxu
11 1 0.40% http://b7i.ru/priyatnoe-znakomstvo-v-univermage-s-gryachej-zreloj-blondinkoj
12 1 0.40% http://b7i.ru/pyshka-elli-poluchila-udovolstvie-ot-seksa
13 1 0.40% http://b7i.ru/spec-massazh-dlya-razomlevshej-mamashi
14 1 0.40% http://b7i.ru/tolstushki-naslazhdayutsya-chlenom-druga
15 1 0.40% http://b7i.ru/zhestkij-minet-narezka-koncha-na-lice
16 1 0.40% http://baseclimbing.ru/blondinka-pokazyvaet-svoi-prelesti
17 1 0.40% http://baseclimbing.ru/chuvak-ssyt-na-zreluyu-tetku
18 1 0.40% http://baseclimbing.ru/dlinnyj-chlen-v-molodoj-popochke
19 1 0.40% http://baseclimbing.ru/malyshka-traxaet-sebya-ogurcom
20 1 0.40% http://baseclimbing.ru/moya-devushka-laskaet-svoyu-kisku

Top 15 of 326 Total User Agents
# Hits User Agent
1 204 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 180 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 170 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 166 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
5 160 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 125 0.64% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
7 121 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 121 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 111 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 6.0 (build 5993); MRA 8.0 (build 5784); InfoPath.2)
10 107 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
11 107 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
12 100 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
13 100 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
14 100 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
15 100 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19415 100.00% 18654 100.03% 1883000 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21